In veel gezinnen wordt niet vaak gepraat over geld

1 op de 3 kinderen vermoedt dat hun ouders wel eens zorgen over geld hebben. Zij merken dit vaak ongemerkt op omdat ze hun ouders er over horen praten (51 procent). In de meeste gezinnen wordt niet vaak direct met kinderen gesproken over geld. Bijna 60 procent van de ouders doet dit slechts 1 of enkele keren per jaar. Tegelijkertijd nemen kinderen (onbewust) financieel gedrag over van hun ouders. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Wijzer in geldzaken in het kader van de Week van het geld, dat vandaag is begonnen. Dit meldt Wijzer in geldzaken.

De Week van het geld is dé projectweek op school over leren omgaan met geld. Doel is kinderen, ongeacht hun thuissituatie, de middelen te geven om op termijn zélf verstandige financiële keuzes te maken. Het thema is dit jaar ‘Leren omgaan met geld is goud waard’. Het startschot werd gegeven door koningin Máxima.
 

Onderzoek: zo ouder, zo kind

Kinderen blijken vaak dezelfde mening over geld te hebben als hun ouders. Als ouders vinden dat geld ervoor is om uit te geven dan vindt ruim de helft van hun kinderen dat ook. En andersom geldt dit ook. 
 
Ook wat betreft gedrag nemen kinderen vaak het voorbeeld van thuis over. Als ouders het lenen van een klein geldbedrag prima vinden (66 procent) dan vinden hun kinderen dat ook (89 procent). Als ouders het niet goed vinden als hun kind een klein bedrag zou lenen (34 procent), dan zijn jongeren hier zelf verdeeld over. Ongeveer de helft vindt het dan zelf ook niet goed, terwijl de andere helft het wel prima vindt.
 
Zowel jongeren als hun ouders hebben door de coronacrisis het afgelopen jaar minder geld uitgegeven dan normaal, waardoor ze hebben kunnen sparen. Circa de helft van ouders en de jongeren hebben het bespaarde geld weggezet op een spaarrekening of in de spaarpot. Daarnaast zegt men het geld aan andere zaken te hebben besteed. 
 

Geldzorgen

Maar er zijn ook gezinnen met geldzorgen. Bijna de helft van de ouders zegt zich wel eens zorgen te maken over geld. Gevraagd waaraan kinderen het merken als zij denken dat hun ouders geldzorgen hebben, zegt de helft dit te weten omdat ze hun ouders erover horen praten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids