Po-Raad benadrukt doorgeven ongeoorloofd verzuim

Nu de scholen weer open zijn, benadrukt de PO-Raad dat het van belang is om ongeoorloofd verzuim weer bij DUO te melden. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt – ook wanneer scholen meer deels open zijn – is het wettelijk verplicht het verzuim te melden. Dit is momenteel extra van belang, omdat er nog leerlingen worden gemist in de klas. Dit meldt de PO-Raad.

De PO-Raad acht het van belang om in kaart te brengen welke leerlingen nu niet naar school komen. Wanneer leerlingen of familieleden tot de risicogroep van het coronavirus behoren, is verzuim geoorloofd. In andere gevallen kunnen docenten en schoolleiders het gesprek aangaan met ouders om te achterhalen wat de reden van het verzuim is. Ook kan worden onderzocht hoe terugkeer naar school kan worden gestimuleerd. 
 
Leerlingen die vóór de corona-uitbraak al minder of niet aanwezig waren in de klas, moeten ook aandacht krijgen. Er moet bekeken worden wat de beste aanpak is om deze leerlingen ook weer terug op school te krijgen. 
 

Melding doorgeven

Wanneer een leerling meer dan 16 uur in vier weken ongeoorloofd afwezig is, moet een school een melding doorgeven. 
 
Op deze website zijn tips te vinden die kunnen helpen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen weer naar school gaan. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids