57 procent van de basisscholen start maandag met gemiddeld 3 leraren minder

Ruim de helft van de basisscholen, 57 procent, start maandag met een incompleet team. Op deze scholen komen gemiddeld drie leerkrachten niet naar school op 11 mei. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na onderzoek samen met het AD onder 1250 basisschoolleraren.

De overgrote meerderheid van de leerkrachten (92 procent) die starten met een incompleet team, geeft aan dat dit geen problemen oplevert of dat de problemen te overzien zijn. Een ruime meerderheid van de leerkrachten, 80 procent, heeft er veel zin in om 11 mei weer aan de slag te gaan met hun leerlingen. De overige leerkrachten vinden vooral dat het eigenlijk niet verantwoord is de scholen maandag weer te openen.
 
Een kleine driekwart van de leerkrachten vindt dat de school goed is voorbereid op de nieuwe situatie, 9 procent vindt dat niet. Driekwart van de leerkrachten zegt dat de schoolleiding er alles aan doet om het schoolteam te ondersteunen, 9 procent stelt van niet. Verder heeft 72 procent er veel vertrouwen in dat de school goed voorbereid is op de nieuwe situatie van het deels op school en deels op afstand verzorgen van het onderwijs, maar 9 procent heeft dat vertrouwen niet.
 
De leerkrachten geven ook aan dat op nagenoeg alle scholen duidelijke afspraken zijn gemaakt om de opening tot een succes te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over hoe ouders hun kinderen afleveren op school; 99 procent van de leerkrachten geeft aan dat daar duidelijke of redelijk duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Andere afspraken gaan onder meer over het spreiden van de pauzes over de groepen/ leerlingen (96 procent) en hoe leerkrachten met de ouders communiceren over hun kinderen (96 procent).

Door: ANP