Houden mijn Britse kinderen na de Brexit recht op onderwijs in Nederland?

De Brexit is een feit: het Verenigd Koninkrijk is uit de Europese Unie gestapt. Als u in Nederland verblijft, behouden uw kinderen recht op onderwijs in Nederland. 

Recht op onderwijs

In zowel het primair en voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs speelt nationaliteit geen rol bij het recht op onderwijs.
 

Hoger Onderwijs

Ook toegang tot het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs blijft mogelijk. Er kunnen wel wijzigingen optreden in het collegegeld en het recht op studiefinanciering, als u op het moment van de Brexit niet in Nederland woont. Meer informatie over de gevolgen van de Brexit voor het hoger onderwijs is hier te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid