Brexit: wat zijn de gevolgen voor het hoger onderwijs?

Vannacht om 00.00 uur is het eindelijk zover: de Britten vertrekken uit de Europese Unie en de ‘British Exit’ is een feit. Maar welke gevolgen heeft Brexit voor het hoger onderwijs? 

Tot en met 31 december 2020 gelden alle huidige EU-afspraken en regels nog voor het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet bekend of en hoe de EU en het VK de samenwerking op hoger onderwijs en onderzoek na die periode willen voortzetten.
 

Gevolgen Brexit voor Nederlandse studenten in het VK

Nederland heeft geen invloed op de hoogte van het collegegeld in het VK voor EU-studenten. De Britse regering heeft aangegeven dat het collegegeld in het VK voor EU-studenten voor het collegejaar 2019/2020 en 2020/2021 niet verandert door de Brexit. EU-studenten betalen gedurende hun hele studie hetzelfde collegegeld.
 
Voor de periode na het collegejaar 2020/2021 heeft de Britse regering nog geen besluit genomen over de hoogte van het collegegeld.
 

Gevolgen Brexit voor Britse studenten in Nederland

Er verandert niets aan het collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland als zij voor het einde van de overgangsperiode in Nederland wonen. Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020.
 

Gevolgen Brexit voor Britten die in Nederland wonen

Voor burgers uit het Verenigd Koninkrijk die voor Brexit in Nederland wonen, verandert niets. Zij blijven recht houden op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering.
 
Burgers van het VK die zich na de overgangsperiode in Nederland vestigen en willen studeren, worden gezien als niet-EU-burgers. Afhankelijk van hun verblijfsvergunning hebben ze recht op studiefinanciering en collegegeld of moeten zij het instellingstarief betalen.  
 

Gevolgen Brexit voor Erasmus+/Horizon 2020

Het VK blijft tot het einde van de overgangsperiode onderdeel uitmaken van Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020). Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020. Projecten gefinancierd uit Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) kunnen ook na afloop van de overgangsperiode afgemaakt worden.
 
Of het VK ook na de overgangsperiode kan blijven deelnemen aan Erasmus+ (2021-2027) en Horizon Europe (2021-2027, opvolger van Horizon 2020) is nu nog niet bekend. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. Als er geen afspraken worden gemaakt, zal het VK niet meer deelnemen aan deze programma’s.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid