Normal_kind_geld

Het ministerie van onderwijs heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. De werking van de onderwijsachterstandenindicator heeft het CBS nu in een rapport samenvat.

Nederland voert sinds de jaren zeventig een onderwijsachterstandenbeleid voor gelijke kansen voor ieder kind. Om het geld hiervoor evenredig te verdelen maakt men gebruik van de zogenaamde ‘gewichtenregeling’, waarbij op basis van het opleidingsniveau van de ouders het aantal gewichtenleerlingen op basisscholen werd vastgesteld. De vraag was echter of deze informatie voldoende was om onderwijsachterstanden goed in te schatten. Bovendien was de uitvoering en controle van de gegevens erg arbeidsintensief.
 
Het ministerie van onderwijs heeft daarom besloten het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs in 2019 te herzien en de onderwijsachterstandenindicator die CBS heeft ontwikkeld, te gebruiken. In het ontwikkeltraject zijn verschillende varianten onderzocht. Dit rapport vat de belangrijkste uitkomsten uit de eerdere onderzoeken samen die ook daadwerkelijk worden gebruikt in de verdeelsystematiek.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: CBS