Normal_kind_geld

De Brabantse onderwijsorganisatie SAAM heeft besloten de vrijwillige ouderbijdrage helemaal af te schaffen voor alle leerlingen van de 27 bassischolen die onder de organisatie vallen. Dat betekent dat er geen leerlingen meer worden uitgesloten van activiteiten, of hun ouders dat nou kunnen betalen, of niet. Dit meldt BN De Stem.

In het nieuwe strategisch plan van de scholen voert het woord solidariteit de boventoon. Leerlingen uitsluiten op basis van het inkomen van hun ouders past niet bij de nieuwe visie. Dus vanaf nu doen alle leerlingen van de 27 basisscholen mee met alle activiteiten zoals schoolreisjes, sinterklaasviering of en paasontbijt.
 
De scholen gaan deze activiteiten bekostigen van het onderwijsgeld. Hoe duur dat precies gaat worden, is nog niet duidelijk. De ouders hebben inmiddels een brief gehad over de afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Door: Nationale Onderwijsgids