Normal_slob__onderwijs__minister

Minister Slob komt vandaag voor een werkbezoek naar Hoogeveen. Het werkbezoek staat in het teken van Gelijke Kansen. Het kansrijk laten opgroeien van kinderen en jongeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van samenleving, onderwijs en overheid. Door goede samenwerking en verbinding kan ieders rol en bijdrage versterkt worden. Deze aanpak, in de verbinding tussen thuis, school en buurt, is ‘Jong Hoogeveen’, dat mede mogelijk is gemaakt door de Gelijke Kansen Agenda. Dit melden het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gemeente Hoogeveen.

Het werkbezoek van minister Slob start bij OBS Villa Kakelbont. Daar vertellen kinderen de minister over de verbindende aanpak en ervaart hij de principes van de methode. Wethouder Vos gaat in op het belang van de doorgaande lijn Voor- en Vroegschoolse Educatie en het versoepelen van de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Vervolgens wordt de minister door de JuulREPS verwelkomd op de Juliana van Stolberg school. Deze kids-vertegenwoordigers vertellen hoe zij de verbindende aanpak in de klas en op het schoolplein inzetten. Vanaf groep 3 zijn er per klas twee JuulREPS die dat voor hun (school)leven ook blijven. 
 

Gelijke Kansen

Deze alliantie is een samenwerking tussen het ministerie en gemeenten. Samen werken ze aan een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Door de leefwerelden - school, thuis en omgeving – te verbinden wordt dit bevorderd. Ook wordt er actief samengewerkt en opgedane kennis gedeeld. Deze aanpak bevordert de kansengelijkheid. Op 18 april 2019 ondertekende de gemeente Hoogeveen als eerste gemeente in Nederland, de Gelijke Kansen Alliantie (GKA)- Agenda met het ministerie. Met het zetten van de handtekeningen is afgesproken om samen te werken aan het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. 
 

De verbindende aanpak van Jong Hoogeveen

Jong Hoogeveen is de afgelopen jaren uitgegroeid van idee en visie, via plannen en projecten naar een breed gedragen, verbindende aanpak. Verschillende partners uit het onderwijs (voorschool onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo), sport, cultuur en zorg hebben Jong Hoogeveen en de verbindende aanpak omarmd. De focus ligt op kansen, mogelijkheden en talentontwikkeling en het positief stimuleren van kinderen en jongeren, zodat ook zij hun rol goed kunnen spelen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids