Gehele promotiecommissie Universiteit Utrecht mag nu een toga dragen

Vanaf nu mag iedereen die tijdens een promotieplechtigheid van de Universiteit Utrecht vragen stelt aan de promovendus, een toga dragen. Alle leden van een promotiecommissie zijn tijdens de plechtigheid gelijk in functie. "Met dit besluit benadrukken we die gelijkwaardigheid", aldus rector magnificus Henk Kummeling. Dat meldt de Universiteit Utrecht.

Na een aantal jaar onderzoek doen, sluit een promovendus het promotietraject af tijdens de promotieplechtigheid. Dat is het examen waarbij besloten wordt of de promovendus de doctorstitel haalt. Tijdens de plechtigheid verdedigt de promovendus het proefschrift – een boek waarin verslag wordt gedaan van de onderzoeksresultaten – tegenover een promotiecommissie. Deze bestaat uit onderzoekers uit relevante vakgebieden. Dat kunnen hoogleraren zijn, maar bijvoorbeeld ook universitair docenten. Zij stellen de promovendus kritische vragen en bepalen uiteindelijk of deze de doctorstitel haalt.

Vroeger alleen voor hoogleraren 

Vanaf nu mag iedereen in de promotiecommissie dus een toga dragen. Voorheen was het dragen alleen voorbehouden aan hoogleraren.

Gelijke kansen in de wetenschap 

Het besluit is genomen naar aanleiding van een oproep van Athena’s Angels: vier vrouwelijke hoogleraren die opkomen voor gelijke kansen in de wetenschap. Deze oproep past helemaal binnen lopende initiatieven van de cultuurverandering Erkennen & Waarderen.

Persoonlijke keuze 

De mogelijkheid om een toga tijdens een promotieplechtigheid te dragen is geen verplichting maar een persoonlijke keuze. De Universiteit Utrecht gaat leentoga’s beschikbaar stellen voor leden van promotiecommissies. Bij alle andere academische plechtigheden blijft het dragen van een toga voorbehouden aan hoogleraren.

Door: Nationale Onderwijsgids