Normal_boeken__lezen

Stichting Lezen & Schrijven onderschrijft van harte de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad doen voor een leesoffensief. Leesbevordering onder jongeren is belangrijk om te voorkomen dat meer jongeren straks laaggeletterd worden. Daarvoor is krachtig en samenhangend leesbeleid nodig. Dit meldt Stichting Lezen en Schrijven.

Leesoffensief 

Deze oproep tot een leesoffensief doen de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in het gezamenlijke advies ‘LEES!’ dat zij op maandag 24 juni aanboden aan minister Van Engelshoven. Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak, minder goed en met steeds minder plezier. Maar liefst 18 procent van de 14-jarigen dreigt met een te laag taalniveau van school te komen. Laaggeletterdheid is één van de grootse maatschappelijke problemen van deze tijd en het aantal laaggeletterden groeit nog steeds. 

 

Leesbevordering 

De raden pleiten voor een krachtig en samenhangend leesbeleid: intensievere samenwerking tussen organisaties die actief zijn in de uitvoering van het cultuurbeleid en het onderwijsveld, meer middelen en regie vanuit de rijksoverheid. Die gemeenschappelijke inzet is nodig van scholen en bibliotheken, maar ook van ouders, kinderopvangorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om lezen en voorlezen op jonge leeftijd te stimuleren. Dat is belangrijk om de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid te stoppen en te voorkomen dat een grote groep mensen op latere leeftijd niet goed mee kan komen in onze samenleving. Voor Stichting Lezen & Schrijven is het belangrijk dat het voorkomen én verminderen van laaggeletterdheid hand in hand gaat. Leesbevordering maakt onderdeel uit van het algemene beleid omtrent laaggeletterdheid. 
 

Leesaanbod & positieve leescultuur 

De Raden adviseren daarnaast een rijk en divers leesaanbod tot stand te brengen en aan te sluiten bij de interesses van jonge lezers. Ook een positieve en stimulerende leescultuur is belangrijk: thuis, op school en in de kinderopvang. Stichting Lezen & Schrijven kan zich vinden in deze adviezen. Leesmotivatie dient op alle schoolniveaus een vast onderdeel te zijn van het curriculum. Ook vanuit het onderwijsveld klinkt al langer duit geluid: curriculum.nu benadrukt het belang van het stimuleren van leesplezier en de waarde van boeken en literatuur in het onderwijs. 
 

Leescoalitie 

De raden roepen op tot een actieve publiekscampagne voor het lezen, en zien hier een rol voor de Leescoalitie. De Leescoalitie maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en pakt de handschoen graag op om er gezamenlijk alles aan te doen om die noodzakelijke verandering tot stand te brengen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids