Normal_citotoets_test_eindtoets_basisonderwijs

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Slob mee ingestemd dat het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school leidend blijft en de eindtoets daarop volgt. Wel stelt minister Slob voor dat basisscholen in groep 8 de eindtoets eerder in het schooljaar afnemen, direct na het schooladvies van de leraar. Dit kan extra toetstraining voorkomen. Dit meldt Rijksoverheid.

Dat staat in een Kamerbrief over de eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po, die in het schooljaar 2014-2015 in werking is getreden. Sinds die tijd is het advies van de leraar leidend voor toelating tot de middelbare school. Mede daarom wordt de eindtoets na het schooladvies van de leraar afgenomen. De leraar kan het schooladvies na de eindtoets nog wel naar boven bijstellen, als de toetsuitslag daar aanleiding voor geeft. Uit een peiling onder 2500 leerkrachten uit groep 7 en 8 blijkt dat driekwart van de leraren deze volgorde wil behouden. Minister Slob is het daarmee eens. 
 

Eindtoets vervroegd

Het kabinet wil een aantal knelpunten uit de praktijk oplossen. Allereerst wordt de afname van de eindtoets vervroegd naar de eerste helft van maart, waardoor deze direct na het schooladvies plaatsvindt. Dit voorkomt dat kinderen bij een tegenvallend schooladvies naar extra toetstrainingen worden gestuurd. Schooladvisering moet daarvóór plaatsvinden tussen 1 februari en 1 maart.
 

Gelijktijdig inschrijven

Daarnaast wordt één landelijk moment vastgelegd waarop basisscholen de definitieve schooladviezen gereed moeten hebben, tussen 15 april en 1 mei. Op basis van het definitieve schooladvies schrijven leerlingen zich gelijktijdig in op een middelbare school. Nu schrijven leerlingen zich vaak al na het eerdere schooladvies in, maar als dat advies wordt bijgesteld kunnen ze niet altijd meer terecht op de school van hun voorkeur. Er komt een uitvoerbaarheidstoets om te kijken of de geschetste data haalbaar zijn voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.
 

Handreiking leraren

Ook wil het kabinet kansengelijkheid versterken door leraren handvatten te bieden om op een zorgvuldige en eerlijke manier tot een schooladvies te komen. Op basis van wat bekend is uit wetenschappelijke studies wordt in samenwerking met leraren een handreiking gemaakt die leerkrachten helpt om explicieter en transparanter te zijn over de afwegingen die zij maken voor het schooladvies. Dit kan onbewuste vooroordelen tegengaan en ook houvast bieden in gesprekken die scholen voeren met ouders en middelbare scholen over het schooladvies.
 
Door: Nationale Onderwijsgids