Meisjes krijgen lager schooladvies sinds coronacrisis

Jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool kregen tot en met het schooljaar 2018-2019 een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren die daarop volgden pakte het definitieve schooladvies voor meisjes lager uit en namen de sekseverschillen toe. Volgens de Emancipatiemonitor 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat doordat de eindtoets is komen te vervallen tijdens de coronacrisis. Dat meldt VOS/ABB.

Daardoor kon het voorlopig schooladvies niet naar boven worden bijgesteld bij leerlingen die hoger scoorden op de eindtoets. Het eerste schooladvies was dus ook meteen het definitieve schooladvies. Vóór de coronacrisis behaalden meisjes vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets. Zij kregen daarna dan ook vaker dan jongens een bijstelling van het schooladvies. 

Meisjes volgen uiteindelijk wel een hoger niveau 

In de Emancipatormonitor staat wel dat meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs over het algemeen een hoger niveau volgen dan jongens. Meisjes zijn oververtegenwoordigd op de havo en het vwo. In schooljaar 2021-2022 was bijna 53 procent van de leerlingen in het derde leerjaar op het vwo een meisje. Jongens daarentegen zitten weer vaker op het vmbo dan meisjes. Vooral binnen de beroepsgerichte leerwegen (vmbo-b en vmbo-k) zitten meer jongens dan meisjes. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk