Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

In het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost begint in schooljaar 2019-2020 een pilot met de methode High Dosage Tutoring (HDT). Leerlingen die deelnemen ontvangen onder schooltijd elke dag een lesuur extra rekenbegeleiding van een tutor. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam.

Maximaal 60 leerlingen die in groep 7 zitten en een leerachterstand hebben, zullen meedoen aan het project. De leerlingen zitten op 5 verschillende basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Ze krijgen extra begeleiding van een tutor in een vast groepje van twee leerlingen. Elke week houden de tutoren de ouders telefonisch op de hoogte van de stand van zaken. Tevens wordt het schoolpersoneel betrokken bij de begeleiding.
 
De tutoren worden opgeleid door Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) en begeleiden de leerlingen ook op sociaal-economisch gebied.
 
In onder meer Amerika en in Amsterdam Nieuw-West bleek al eerder dat HDT succesvol is. Daarom wordt de kans groot geacht dat de pilot veel voor kinderen zal betekenen op cognitief, sociaal en economisch gebied.
 
De Gemeente Amsterdam financiert het project. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Bowen Paulle, is verantwoordelijk voor de evaluatie. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids