Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

De PO Raad en de onderwijsbonden pleiten voor een daling van het aantal lesuren van basisschoolleerlingen. Ze zijn van mening dat het lerarentekort op deze manier kan worden verminderd en dat de werkdruk van leraren bovendien omlaag gaat. Dit meldt het AD.

Ze zijn van mening dat leerlingen op de basisschool in Nederland te veel uren doorbrengen op school. Leerlingen uit groep 1 tot en met 8 zitten in Nederland meer dan 7500 uur per jaar op school. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan het aantal uur in andere landen. In Finland en Duitsland zitten kinderen bijvoorbeeld gemiddeld 6400 uur per jaar op school. De kwaliteit van het onderwijs is in die landen echter soms beter dan in Nederland. Om deze reden vragen de PO Raad en de onderwijsbonden aan onderwijsminister Slob om hier onderzoek naar te doen.
 
Volgens hen moet onderzocht worden of het een mogelijkheid is dat niet alle leerlingen hetzelfde aantal uur aan onderwijs krijgen. Een schoolweek van vier dagen is voor sommige leerlingen volgens hen wellicht een optie. Gunstig hieraan voor leraren is dat ze meer tijd hebben om hun lessen voor te bereiden. Daardoor kunnen leerlingen dan weer beter onderwijs krijgen. Ook gaat de werkdruk hierdoor naar beneden.
 
Minister Slob heeft nog niet bekend gemaakt of hij op het verzoek tot onderzoek ingaat. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids