Normal_tijd_klok_deadline_rood_alarm_let_op__alarmbel

De onderwijsvakorganisaties AVS, AOb, CNVO, FNV Overheid en PO in Actie willen samen met de PO-Raad dat het ministerie van OCV gaat kijken naar de mogelijkheden tot de verlaging van de wettelijke urennorm in het primair onderwijs. Dit melden AVS en de PO-Raad.

In 2018 zijn er al afspraken gemaakt over onderzoek naar deze verlaging door de onderwijsvakorganisaties en de PO-Raad. In Nederland staan leraren meer lesuren voor de klas, wanneer dit aantal uur vergeleken wordt met andere landen. In het buitenland is de urennorm vaak lager. Volgens de partijen is het van belang dat de urennorm beschouwd wordt vanuit de kwaliteit van het onderwijs. Zij geloven dat verlaging van de norm positieve effecten kan hebben op de werkdruk van het personeel. 
 
Alle scholen in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de wettelijk vastgestelde uren. Kinderen die op de basisschool of het speciaal onderwijs zitten, moeten minimaal 7250 uur aan onderwijs krijgen. Het maximum voor het aantal uren onderwijs per dag is niet vastgesteld. De organisaties en de PO-Raad willen graag onderzoeken of verlaging een mogelijkheid is, welke effecten dit met zich meebrengt en wat de verschillen zijn tussen de urennorm in Nederland in vergelijking met andere landen. Graag willen ze het gesprek met het ministerie van OCW aangaan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids