Normal_leerling_basisschool_schrijven_kind

Steeds meer kinderen en jongeren kampen tegenwoordig met stress, depressie- en burn-out-klachten. Om hier verandering in te brengen organiseert All Happy Schools in het najaar een zogenoemde Mindfulness Challenge op basisscholen in Nederland. Via video’s en online opdrachten gaan zij een maand lang aan de slag met hun bewustzijn. Dit meldt All Happy Schools.

Helena Blüm, oprichtster van All Happy Schools: Eén van de drijfveren waarom wij dit unieke concept aanbieden op basisscholen is, omdat wij vinden dat er te weinig aandacht is voor sociaal emotionele ontwikkeling in het huidige onderwijssysteem. Dat focust op extrinsieke doelen en de nadruk ligt op het opslaan van kennis. Vaardigheden als ervaren, voelen, beleven, compassie en dankbaarheid spelen daarbij nog steeds een onderbelichte rol.” 
 

Mindfulness = ontspanning en verbinding 

De kern van de opdrachten is gebaseerd op mindfulness. Het positieve effect daarvan op zoals volwassenen als kinderen is onmiskenbaar groot, dat is ruimschoots bewezen. Het vergroot de aandacht én het inzicht in de eigen innerlijke wereld en het eigen geluk. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet alleen een positieve uitwerking heeft op het lichamelijke en mentale welzijn van kinderen, maar ook op de onderliggende executieve functies die voorwaardelijk zijn voor leren. Voor de klas als geheel betekent mindfulness meer verbinding met elkaar, waarmee een belangrijke voorwaarde voor een positief leerklimaat wordt geschept, aldus All Happy Schools.
 

Landelijke challenge 

Met de landelijke All Happy Schools Challenge in november aanstaande kunnen kinderen in de midden- en bovenbouw en leerkrachten van het basisonderwijs hier op laagdrempelige manier én gratis kennis mee maken. Dit kennismaken wordt onmiddellijk omgezet in doen. Door vier weken achtereen gezamenlijk een korte mindfulness opdracht uit te voeren kan de hele klas dit ervaren en delen. Met elkaar en met alle andere scholen die mee doen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids