Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Steeds meer basisscholen nemen 'mindfulness' mee in het lespakket. Volgens Eline Snel, oprichter van de Academie voor Mindful Teaching, is het belangrijk dat kinderen bewust bezig zijn met hun gedachten en gevoelens. Veel kinderen vinden het lastig zich hierop te concentreren. Mindfulness zou een positief effect op het concentratievermogen van kinderen hebben. Dat meldt Het Parool.

“Er wordt tegen kinderen gezegd dat ze zich moeten concentreren, maar velen weten helemaal niet hoe je dat doet”, zegt Snel. Op de Pieter Jelles Troelstraschool wordt sinds 2011 aan alle midden- en bovenbouwgroepen mindfulness gegeven. In groep 3 krijgen de scholieren een achtweekse training. In alle groepen daarna wordt elke week een half uur 'onderhoudstraining' gegeven. “Het leuke is dat antwoorden niet fout kunnen zijn”, zegt juf van de Pieter Jelles, Yvon Mul. “Bij vakken als taal of rekenen voelen kinderen druk het goed te doen, hier is elk antwoord goed.”

Een andere juf van de school, Marijke Paulusma, zegt dat in hun leerlingvolgsysteem te zien is dat de resultaten van de leerlingen beter worden. “Het pesten is de school nog niet uit, maar het pedagogisch klimaat is absoluut verbeterd.” De afgelopen jaren is het aantal leerkrachten dat door Snel opgeleid wil worden sterk gegroeid. Over de effecten van mindfulness op school zijn nog weinig wetenschappelijke studies gepubliceerd, of het echt werkt is dus nog niet bewezen. De Radboud Universiteit is bezig met een onderzoek op zes basisscholen in Leusden.

© Nationale Onderwijsgids