Normal_klas_frustratie_les_school_leerling

In Enschede is de zestiende Impulsklas van Nederland geopend. Ouders en kinderen met werkhoudings- en gedragsproblemen gaan hierin een poosje samen naar school. De relatiedriehoek school-ouders-kind staat hierin centraal. Dit melden het AD en het NJi.

Op basisscholen zijn steeds meer kinderen met extra ondersteuningsbehoeften door de komst van passend onderwijs. Het ontbreekt leerkrachten aan tijd en soms aan vaardigheden om deze leerlingen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Gedragsproblemen bij leerlingen nemen hierdoor toe, en de relatie tussen school, ouders en leerling verslechtert. 
 
De Impulsklas is voor leerlingen met werkhoudings- en gedragsproblemen uit groep 2 tot en met 8 van het primair onderwijs. Deze kinderen lopen verstandelijk niet achter en hebben ook geen aandoening als adhd of pdd-nos. Ze hebben wel vaak last van prikkels, waardoor ze snel afgeleid zijn. Door het meedraaien in de Impulsklas krijgen ouders een helder beeld van de situatie op school. Zij ervaren zelf waar hun kind tegenaan loopt.
 
De school, ouders, kind en Impulsklas-begeleiders stellen individuele doelen op waar het kind tijdens de 12 weken Impulsklas aan werkt. Met een digitale vaardigheidskaart (scorekaart) houden leerkracht en kind wekelijks de vorderingen bij. Ook de ouders doen dit. Zo is duidelijk wanneer de leerling een vaardigheid toepast, en op welke momenten dit nog lastig is. De vooruitgang wordt gezamenlijk besproken. Daardoor nemen de succeservaringen van de leerling toe, en daarmee de motivatie om aan doelen te werken.
 
Ook het voortgezet onderwijs heeft Impulsklassen voor brugklassers. De prognose is dat dit uitgebreid wordt naar hogere klassen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids