Normal_speelplaats_schoolplein_pauze_spelen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid bezocht gisteren basisschool De Waterlelie in Zoetermeer. De Waterlelie heeft de themacertificaten ‘Bewegen en Sport’ en ‘Voeding’ behaald en werkt nu aan het thema ‘Welbevinden’. Doel van het werkbezoek was in de praktijk kennis maken met Gezonde School. Bij het werkbezoek hadden de leerlingen van de leerlingenraad een grote rol. Zij lieten de school zien en vertelden enthousiast over wat de school allemaal doet om te werken aan een gezonde leefstijl. Dit meldt Gezonde School.

In de verschillende klaslokalen deed de staatssecretaris enthousiast mee met de leerlingen; oefeningen, spel en bewegen tussen de lessen door. Ook stelde hij veel vragen om vervolgens te concluderen: “Jullie zitten op een super Gezonde School!”.

Na de kennismaking met de school volgde een gesprek met verschillende betrokkenen bij Gezonde School, waardoor ook het perspectief van de medezeggenschapsraad, de Gezonde School-adviseur van de GGD, de expert van Pharos, de PO-Raad en het programma Gezonde School zelf voor het voetlicht kwamen. Paul Blokhuis was onder de indruk van wat hij heeft gezien en gehoord.

Blokhuis: “Ik heb een hele goede indruk gekregen van wat een Gezonde School is. Het is mooi om te zien dat een gezonde leefstijl gewoon bij de school hoort, zoals hier bij De Waterlelie. Het zou een mooie ambitie zijn als gezondheid geïntegreerd is in ‘het zijn’ van de school, zodat het als school vanzelfsprekend is en je niet meer hoeft uit te leggen dat je een gezonde leefstijl heel belangrijk vindt.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids