Logo_download__5_

Het Bestuur van het Vervangingsfonds en Participatiefonds heeft Geke Faber aangesteld als nieuwe voorzitter van beide fondsen. Faber volgt per 1 januari 2018 Piet Holthuis op die daarmee een imposante carrière binnen de overheid en als bestuurder beëindigt. Dit melden het Vervangingsfonds en Participatiefonds.

Naast het voorzitten van het bestuur zal Faber (65) de belangrijke taak hebben om de rol van het Vervangingsfonds aan te laten sluiten op de ingezette beweging naar meer verantwoordelijkheid voor het scholenveld. De modernisering van het Participatiefonds is een ander focuspunt.
 
“Als voorzitter heb je een dienende, maar ook verbindende rol binnen het bestuur. Ik verheug me op die taak en zie het als een uitdaging om tot weloverwogen en gedeelde besluitvorming te komen. Het primair onderwijs is volop in beweging en de fondsen moeten daarin meebewegen. Als zelfstandige bestuursorganen maken de fondsen onderdeel uit van een netwerk van samenwerkende stakeholders zoals het ministerie van OCW en de sociale partners. Ook daar kan ik mijn bestuurservaring volop inzetten”, meent Faber, die hiervoor onder andere diverse burgemeestersfuncties bekleedde. Faber zelf vindt het bijzonder leuk om voor het primair onderwijs te gaan werken. “Mijn vader was hoofd van een school en bij ons thuis kwamen de leerkrachten letterlijk over de vloer. Ik heb echt wat met het primair onderwijs en nu mag ik er daadwerkelijk een steentje aan bijdragen. Fantastisch toch?” 
 
Het Vervangingsfonds adviseert en ondersteunt schoolbesturen bij het inrichten van personeels-, verzuim- en vervangingsbeleid dat bijdraagt aan welzijn, werkplezier en verzuimreductie. Mocht een medewerker toch uitvallen, dan ondersteunt het Vervangingsfonds schoolbesturen door de vervangingskosten onder bepaalde voorwaarden te vergoeden.
 
Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico bij werkloosheid van een ex-werknemer. Als ontslag van personeel niet te vermijden is kunnen werkgevers in het primair onderwijs de werkloosheidskosten vergoed krijgen als zij kunnen aantonen dat zij aan de voorwaarden rond het ontslag hebben voldaan. Om de (uitkerings)kosten zo laag mogelijk te houden helpt het Participatiefonds werkzoekend onderwijspersoneel - door re-integratiebegeleiding - bij het vinden van een nieuwe baan. 
 
Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn zelfstandige bestuursorganen (zbo’s)  voor en van de sector en worden gefinancierd door premieheffing uit de lumpsum die schoolbesturen ontvangen van het ministerie van OCW. De fondsen hebben elk hun eigen taak maar werken nauw met elkaar samen. De besturen van genoemde fondsen worden ondersteund door een gemeenschappelijk bestuursbureau. Bij dit bestuursbureau, gevestigd in het centrum van Rotterdam, werken momenteel circa 40 personen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids