Eenmalig extra bedrag voor speciaal onderwijs

Er komt eenmalig extra geld voor het speciaal onderwijs. Voor zowel leerlingen in het speciaal basisonderwijs als in het (voortgezet) speciaal onderwijs is er een bedrag beschikbaar gekomen uit een reservepotje van het Participatiefonds. Dit meldt VOS/ABB.

In het speciaal onderwijs dreigt een begrotingstekort te ontstaan. Dit komt doordat in de nieuwe CAO PO is afgesproken dat het salaris van onderwijsondersteunend personeel verhoogd wordt. Bij de cao-onderhandelingen is hiermee al rekening gehouden. Echter, het speciaal onderwijs kent naar verhouding meer onderwijsondersteunend personeel dan het reguliere onderwijs en is door deze toegezegde loonsverhoging meer geld kwijt.
 
Daarom krijgt het speciaal onderwijs eenmalig extra geld om hun begrotingen weer in lijn te krijgen. Het sbo krijgt 141,88 euro per leerling; het (v)so krijgt 282,77 euro extra per leerling. Het geld komt uit een reservepotje van het Participatiefonds waarvoor geen specifieke bestemming was.
 
Door: Nationale Onderwijsgids