School op Seef verkeerseducatie, foto: ROV-ZH

Tienduizenden leerlingen van basisscholen in Zuid-Holland zijn ermee opgegroeid de afgelopen jaren, de praktijk-en theorielessen van Verkeerskunsten. Het aantal neemt nog steeds toe en ook in andere provincies hebben scholen de lessenserie ontdekt. Daarom was een herdruk noodzakelijk. En die is er nu, bovendien vernieuwd, volgens de aanbevelingen van CROW-KpVV. Gistermiddag hebben gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland en wethouder Bram Meijer namens de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in het provinciehuis het eerste exemplaar van de vernieuwde Verkeerskunsten  in ontvangst genomen. Beide bestuurders, tevens verkeersveiligheidsambassadeur ontvingen de lessenserie uit handen van Jeroen Disco van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Z-H).

Verkeerskunsten gaat uit van de praktijk. Dat is de beste leermeester waar het gaat om het aanleren van verkeersveilig gedrag aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Daarom krijgen inmiddels tienduizenden kinderen in Zuid-Holland ieder jaar praktijklessen volgens de ‘SCHOOL op SEEF lessenserie’.

Met de lessen maken leerlingen van de groepen een tot en met acht zich stapsgewijs de vaardigheden eigen om veilig over te steken en zich door het verkeer te bewegen, als voetganger en als fietser. Verkeerskunsten is een belangrijk middel in het programma SCHOOL op SEEF, dat op honderden scholen in Zuid-Holland wordt uitgevoerd. Ook in Gelderland, Overijssel, Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht vinden de lessen gretig aftrek.

Experts van CROW-KpVV hebben Verkeerskunsten getoetst aan de hand van de landelijke Checklist Verkeerseducatie. De lessenserie is hierin aangemerkt als een goed doordacht product en voldeed aan bijna alle criteria van de checklist. De tips die uit de toetsing voorkwamen zijn in de vernieuwde lessen verwerkt. Zo is in lessenserie meer aandacht voor de leerdoelen van de lessen en worden concrete voorbeelden gegeven hoe de lessen zijn te gebruiken op straat. De lessenserie is ontwikkeld door en in opdracht van het ROVZ-H en heeft in de afgelopen jaren zijn weg gevonden naar een aantal andere provincies. Verkeerskunsten wordt uitgegeven door Weevers en past in de missie Maak van de nul een punt (MVD01.), waarbij het niet geaccepteerd wordt dat er onnodige verkeersslachtoffers vallen.

© Nationale Onderwijsgids