Normal_papieren

De PO-Raad roept de Tweede kamer op om bij staatssecretaris Dekker van Onderwijs te pleiten om de pilot Regulluwe scholen open te stellen voor alle scholen die hun (basis)kwaliteit op orde hebben. Nu kunnen alleen scholen met het predicaat excellent meedoen aan de pilot. Basisscholen die deelnemen aan de pilot kunnen vijf jaar lang afwijken van een groot aantal bepalingen in de Wet op het primair onderwijs (Wpo). Dat meldt de PO-Raad.

Vanaf 1 augustus wordt de pilot opgesteld voor scholen die de afgelopen twee jaar het predicaat excellent hebben ontvangen. Op de deelnemende scholen wordt het toezicht verminderd. Door de pilot krijgen de scholen meer ruimte om hun onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven en te vernieuwen. Volgens de PO-Raad is dit een belangrijke kans voor bijvoorbeeld Integrale Kind Centra waarin kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs onder één dak zitten.

De PO-Raad wordt in de oproep aan de Tweede Kamer onder meer gesteund door de VO-raad, Verus en VOS/ABB. De partijen staan achter de gedachte van de pilot en wat daarmee wordt bewerkstelligd. Echter zijn de partijen het niet eens met de toelatingseisen. “Door alleen 'excellente' scholen toe te laten, sluit je onterecht een grote groep scholen uit: scholen waarvan de kwaliteit op orde is en die ook tegen de grenzen van wet- en regelgeving aanlopen en meer ruimte willen om hun ambities te realiseren”, zegt de PO-Raad. Volgens de partijen kan de pilot ook alleen maar relevante resultaten opleveren wanneer er variatie in deelnemers is.

© Nationale Onderwijsgids