Normal_geldbrief

De gemeente heeft nu nog voor 37,5 miljoen euro aan plannen liggen voor de bouw van scholen, maar hebben slechts een budget van 10,6 miljoen euro. Het budget dat nodig is voor de elf nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa), dat schommelde tussen de 45 en 37,5 miljoen euro, is er nooit geweest. Dit meldt Dagblad van het Noorden. 

Wethouder financiën Nina Hofstra van de VVD zegt geschrokken te zijn van de ontdekking. Ze zou wel hebben geweten dat er een verschil zat tussen plannen en budget, maar niet dat het zo groot was zoals nu blijkt: 37,5 miljoen wat nodig is tegenover de 10,6 miljoen euro die er is. Er waren ideeën om elf mfa's te bouwen, maar nu twaalf jaar staan er slechts drie. Er komen nu nog hooguit vijf mfa's bij, maar de vraag is hoe dit moet. De gemeente wil hierover in overleg met schoolbesturen, raad en andere partijen. De huidige plannen die er zijn, zouden met dit budget niet gerealiseerd kunnen worden, hooguit een school met gymzaal.

In januari werd bekend dat er iets mis was met de onderwijshuisvesting. Een rapport wees uit dat van de in 2003 opgezette plannen om alle scholen in mfa's onder te brengen weinig terecht was gekomen. De situatie zou juist slechter zijn geworden. Scholen rekenden op de bouw van de mfa's, waardoor onderhoud minimaal werd gehouden. Bij de financiële onderbouwing van de plannen zou structureel zijn uitgegaan van veel te hoge grondopbrengsten en bijdragen van het rijk die zouden groeien. Uiteindelijk bleek het omgekeerde het geval: Tynaarlo verliest geld op grond en voor onderwijs komt jaarlijks 385.000 euro minder binnen.

Een van de agendapunten in het coalitieakkoord was een grondige analyse van de onderwijshuisvesting. Hofstra wist dat dit een probleem was en wilde dit boven water hebben. “Wij signaleren dit en kijken vooral naar hoe verder”, aldus de wethouder.

© Nationale Onderwijsgids