Normal_copyright_stockfreeimages_klas_frustratie_les_school_leerling

In landen met hoge leerresultaten worden gemiddeld  minder uren lesgegeven dan in Nederland gebeurt. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit een onderzoek onder 33 landen dat vandaag wordt gepubliceerd. Het lijkt erop dat het de prestaties van leerlingen ten goede komt als zij minder tijd verplicht in de schoolbanken doorbrengen. Cruciaal is dan wel hoe de resterende uren vervolgens ingezet worden. Dit meldt Trouw.

Het CBS stelde een ranglijst op de van de 33 landen naar 'efficiëntiescore'. Het CBS noemt een onderwijssysteem efficiënt wanneer de kosten voor het onderwijs relatief laag zijn en de leerlingen hoog scoren op de internationale PISA-toets. Hoewel Nederland veel meer geld in het onderwijs investeert dan de meeste andere landen uit het onderzoek heeft ons land een hoge efficiëntiescore. Dit komt omdat leerlingen goed presteren op de toets.

Wel hebben onze kinderen relatief veel verplichte lesuren. Nederlandse kinderen zitten gemiddeld 970 uur per jaar in de klas. Landen met een hogere efficiëntiescore dan Nederland zitten daar fors onder. Zo krijgen leerlingen in Zuid-Korea, Japan en Estland gemiddeld 768 uur les per jaar.

Volgens het CBS gaat het er vooral om hoe de vrijgekomen uren gebruikt worden. “Koreaanse leerlingen nemen bijvoorbeeld veel bijlessen en in Estland en Polen krijgen leerlingen relatief veel huiswerk mee”, vertelt een woordvoerster van het CBS. Het is dus niet zonder meer te zeggen dat het Nederlandse onderwijs er efficiënter op wordt als het aantal verplichte uren wordt verminderd, zegt het CBS. Dit komt ook omdat de motivatie van Nederlandse leerlingen relatief erg laag is (onder meer gemeten naar te laat komen op school) en motivatie is moeilijk te beïnvloeden vanuit overheidsbeleid.

© Nationale Onderwijsgids