Normal_onderwijs_docent_klas_school

Vorig jaar stelde de overheid 150 miljoen euro beschikbaar om het beroep van docent een stimulans te bieden. Het geld moest ervoor zorgen dat startende leraren een goede kans maken in het vak en niet te snel weer afhaken. Het is echter onduidelijk of scholen het geld ook daadwerkelijk voor dit doel hebben gebruikt, schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Dit meldt Telegraaf.

Op verzoek van D66 werd het geld vorig jaar zonder speciale voorwaarden op de rekening van basisscholen en middelbare scholen gestort. Als gevolg blijkt nu niet meer te achterhalen of het geld ook echt voor het aannemen en aanhouden van beginnende docenten is gebruikt, schrijft de staatssecretaris na een inventarisatie bij de koepelorganisaties van onderwijsbesturen.

Volgens sectororganisatie de PO Raad maken het laatste jaar minder leraren gebruik van een een WW-uitkering. De Raad vermoedt dat dit betekent dat jonge leraren van de subsidie hebben kunnen profiteren omdat de meeste scholen in hun personeelsbeleid het principe 'laatste binnen, eerste eruit' hanteren. Volgend jaar moeten de cijfers voor het voortgezet onderwijs bekend worden.

© Nationale Onderwijsgids