Normal_onderwijs_schoolbord_

Per 2015 worden schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun school en voor de aanpassingen van het gebouw. Goede huisvesting is belangrijk voor het onderwijs. De Rijksoverheid heeft daarom heeft samenwerkingsverband PPSsupport opgericht. Scholen kunnen hier kosteloos ondersteuning vragen voor wat betreft hun huisvesting. Dit meldt de PO-Raad. 

PPSsupport is opgericht zodat het vanuit een onafhankelijke positie kennis en ervaring aan kan bieden aan schoolbesturen op bijvoorbeeld het gebied van onderwijshuisvesting. De ondersteuning wordt geboden via handleidingen en workshops. Ook brengt PPSsupport mensen en ervaringen bij elkaar, en biedt zij concrete adviezen en praktische ondersteuning. Het samenwerkingsverband kan onder meer helpen bij het vertalen van huisvestingsambities van de school naar een project of het vinden van de beste passende contractvorm. Ook biedt zij ondersteuning bij vragen over contractbeheer en over het verkrijgen van flexibiliteit van het gebouw. 
 
© Nationale Onderwijsgids