Normal_kind_peuters_kleuters4235

Hoe een kind zal functioneren in de schoolperiode kan voorspeld worden door naar de ontwikkeling van motoriek en visuele aandacht in de eerste maanden na de geboorte te kijken. Dit concludeert Marrit Hitzert van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar conclusie suggereert dat het bepalen van vroege motoriek en visuele aandacht bij heel jonge kinderen kan helpen bij het verbeteren van hun functioneren op latere leeftijd. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

Hitzert onderzocht hoe de motorische ontwikkeling en visuele aandacht bij te vroeg en op tijd geboren kinderen gemonitord kan worden. Aan de hand van video's bekeek Hitzert de kwaliteit van de motoriek van de pasgeborenen. Daarnaast voerde zij gedetailleerd neuropsychologisch onderzoek uit wanneer de kinderen op schoolleeftijd waren. Hitzert bracht eerst risicofactoren voor ontwikkelingsproblemen in kaart. Zij concludeert dat een hoge concentratie PCB's (polychlorinated biphenylen, milieuverontreinigende stoffen) in het navelstrengbloed de vroege motorische ontwikkeling van kinderen beïnvloedt. Een hoge concentratie van dexamethason, een corticosteroïd hormoon dat wordt voorgeschreven bij vroeggeboren baby’s met ernstige longproblemen, kan leiden tot motorische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot 3 maanden. Ook kan dit medicijn leiden tot motorische, cognitieve en gedragsproblemen op schoolleeftijd. Bij een lagere dosis dexamethason blijven deze effecten uit.
 
Hitzert onderzocht daarnaast of de motorische ontwikkeling en visuele aandacht van kinderen zich in de eerste zes maanden tegelijkertijd ontwikkelen. Dit is niet het geval voor te vroeg en op tijd geboren baby's. De motorische ontwikkeling is bij kinderen die te vroeg geboren zijn hetzelfde als bij kinderen die op tijd geboren zijn. Vroeggeboorte leidt wel vaak tot een tijdelijke betere visuele aandacht bij jonge baby's, maar deze snellere aandachtontwikkeling lijkt geen duidelijk voordeel of nadeel op te leveren voor de latere motorische en cognitieve ontwikkeling.
 
© Nationale Onderwijsgids