Normal_ziek_bankhangen_koorts

In 2013 hebben docenten en onderwijs ondersteunend personeel (oop'ers) in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs zich minder vaak ziek gemeld dan in 2012. De juffen en meesters uit het basisonderwijs waren langer afwezig bij ziekte dan de leraren uit het voortgezet onderwijs. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond. 

De DUO heeft het 'Verzuimonderzoek PO en VO 2013' gepubliceerd met hierin de ziektecijfers van leraren uit het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs van 2013. De DUO voert dit onderzoek jaarlijks in overleg met het ministerie van Onderwijs uit. 
 
6,5 procent van de leraren uit het primair onderwijs meldde zich in 2013 ziek. In 2012 was dit nog 6,8 procent. In het voortgezet onderwijs meldde 5 procent van de leraren zich ziek. Dit was het jaar daarvoor 5,2 procent. Leeftijd speelt een rol in het ziekteverzuim van leraren uit het basisonderwijs, zo blijkt uit de cijfers. 55-plussers melden zich ruim twee keer zo vaak ziek als leraren tot 35 jaar. Ook in het speciaal onderwijs ligt het ziekteverzuimpercentage hoger onder de oudere leraren dan onder de jongeren. Ook concludeert de DUO in het rapport dat het verzuimpercentage het hoogste is onder leraren die werken op een vrije of islamitische basisschool. Op islamitische scholen waren de leraren het langste ziek, namelijk 28 dagen. Het ziekteverzuimpercentage was het laagst op scholen  met een gereformeerde, reformatorische of evangelische grondslag.
 
Ook het ziekteverzuim van onderwijs ondersteunend personeel (oop) werd onder de loep genomen. Net als bij de leraren melden de oop'ers uit het basisonderwijs zich in 2013 minder vaak ziek dan in 2012. In het voorgezet onderwijs bleef het ziekteverzuimpercentage gelijk met 2012. De oop'ers in het voortgezet onderwijs hebben het laagste ziekteverzuimpercentage van alle oop'ers, namelijk 5,4 procent in 2013. De oop'ers die in het speciaal onderwijs werken zijn het meeste ziek: 7,2 procent verzuimde in 2013. In alle onderwijssectoren, basis-, speciaal en voortgezet onderwijs, zijn de verzuimpercentages bij de oop'ers hoger dan de ziektecijfers van de leerkrachten. 
 
© Nationale Onderwijsgids