Logo_logo

Er verandert dit schooljaar veel rond de overgang van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Er is daarom een nieuwe website gelanceerd. Op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl staat alles te lezen over de veranderingen. De website is een initiatief van de PO-Raad en de VO-Raad. 

Op de website worden vragen beantwoord als: “moet een middelbare school leerlingen toelaten op basis van het schooladvies van de basisschool?” en “Kunnen scholen nog steeds aanvullende toelatingseisen stellen?” Ook staat er achtergrondinformatie op de website. Antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier ook te vinden. Scholen kunnen daarnaast op de website hulpmiddelen vinden die hen helpt de overgang zo goed mogelijk te organiseren.
 
© Nationale Onderwijsgids