Normal_leraar346456

Wat kunnen pabostudenten leren van videobeelden van hun eigen stagelessen? Hoe kunnen we jongeren met een licht verstandelijke beperking beter beschermen tegen cyberpesten en oplichting via internet? Zorgt een flexibel curriculum bij technische lerarenopleidingen voor meer animo om leraar te worden? Drie onderzoeksthema´s van leraren die in aanmerking komen voor een Promotiebeurs. In totaal 29 talentvolle leraren ontvingen een beurs uit handen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. Dit meldt de Rijksoverheid. 

Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een positieve ontwikkeling omdat zij hierdoor niet alleen zelf betere leraren worden, ook profiteert hun school van die extra kennis en ervaring. Het brengt volgens de bewindslieden meer theoretische verdieping en reflectie in het onderwijs. Met als belangrijkste eindresultaat dat leerlingen straks nog beter onderwijs krijgen.
 
De Promotiebeurs is gestart in 2011 en is populair onder leraren. De beurs, bedoeld voor leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs die willen promoveren, werd voor de eerste ronde door ruim 140 leraren aangevraagd. Daarvan zijn er 29 gehonoreerd. De selectie voor de tweede rond 2014 loopt nog. Het aantal promotiebeurzen werd eerder uitgebreid door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om zo meer leraren de kans te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.
 
Belangrijk selectiecriterium bij de ingediende promotieonderzoeken is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede komt aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten worden vier jaar lang maximaal twee dagen per week vrijgesteld om te werken aan hun promotieonderzoek, met behoud van salaris. Scholen ontvangen een rijksbijdrage om de leraar te kunnen vervangen. Leraren die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs moeten een promotor zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). NWO zorgt voor de beoordeling en selectie van de onderzoeksvoorstellen.
 
© Nationale Onderwijsgids