Zabuki@school en TechnoDiscovery ontvangen Jet-Net Junior Hub certificaten (foto: Jan Vonk Fotografie)

Twee onderwijsprojecten van Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente toegevoegd zijn toegevoegd aan het Jet-Net Junior Hub, een regionaal samenwerkingsverband voor basisschoolleerlingen, leraren en pabo-studenten. Daarmee is voor deze projecten, Zabuki@school en TechnoDiscovery,extra geld beschikbaar gekomen voor initiatieven om leerlingen in het basisonderwijs enthousiast te maken voorwetenschap en technologie. Bovendien kunnen de projecten nu gebruikmaken van het Jet-Net bedrijvennetwerk.

Jet-Net Junior Hubs sluiten aan bij een van de actiepunten van het Nationaal Techniekpact 2020: Basisscholen en bedrijfsleven zetten zich in om iedere basisschoolleerling op een gestructureerde manier in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie.

In Twente brengen technologische bedrijven, waaronder Urenco, het succesvolle Zabuki Kinder- en Sciencecafé naar de scholen. Hierin spelen Pabo-studenten van hogeschool Saxion een grote rol. Zij ontwikkelen samen met professionals uit de bedrijven workshops voor de basisscholen.

In Zwolle zet Windesheim, ook samen met TechYourFuture, TechnoDiscovery leergemeenschappen op waarinleerkrachten, lerarenopleiders, studenten, schoolleiders en bedrijven samenwerken. Hoe willen basisscholen wetenschap en technologie duurzaam in het bestaande curriculum inbedden? Leerkrachten van de basisschool zijn daarbij zelf verantwoordelijk, maar kunnen binnen TechnoDiscovery gebruik maken van de kennis van andere scholen en het bedrijfsleven. TechYourFuture geeft met deze projecten invulling aan haar rol ombedrijven, basisscholen en Pabo’s met elkaar te verbinden.

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bèta-technische vervolgopleiding.

© Nationale Onderwijsgids