Jet-Net bestaat twintig jaar: Meer aan techniek doen is nu echt nodig

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, bestaat 20 jaar. Tientallen technische bedrijven geven in dit netwerk jongeren een blik in hun wereld en laten hen zien welke toekomstmogelijkheden er liggen in de techniek en technologie. Leerlingen gaan aan de slag met opdrachten van bedrijven, volgen gastlessen of gaan op bedrijfsbezoek. Ook kunnen ze deelnemen aan landelijke en regionale evenementen, zoals de FIRST® LEGO® League en de Jet-Net Career Days. Zo worden jongeren actief gestimuleerd om hun talent voor wetenschap en technologie te ontdekken en ontwikkelen. Jaarlijks zijn honderden scholen al 20 jaar lang betrokken bij Jet-Net activiteiten en hebben bedrijven honderden uren geïnvesteerd. Dat meldt Jet-Net & TechNet

Voormalig president van Philips Nederland en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie Hans de Jong: “We mogen echt trots zijn op wat we met zijn allen al 20 jaar voor leerlingen realiseren. Het zijn de enthousiaste docenten die met de mensen in de bedrijven het verschil maken. Dat moeten we koesteren want we zien dat leerlingen dit nodig hebben om een bewuste keuze te kunnen maken.”

Gastlessen vanuit technische bedrijven 

Uit nieuw onderzoek blijkt eens te meer hoe veel behoefte leerlingen hebben aan een concreet beeld van leren en werken in de technologie. Zij vinden technische en exacte vakken nuttig, maar zien wel verbeterpunten voor de wijze waarop de lessen worden gegeven en de mate van aandacht voor technische vervolgopleidingen en banen op school. Minder dan de helft van de leerlingen komt in aanraking met nieuwe techniek en technologie (43 procent) of leert programmeren (35 procent). Daarnaast zegt circa een derde dat er geen gastlessen vanuit technische bedrijven zijn (38 procent) of excursies naar technische bedrijven te hebben meegemaakt (33 procent). Jet-Net roept bedrijven, van groot tot klein, op actief samen te werken met scholen. Hiervoor kan aangehaakt worden bij Jet-Net activiteiten, zoals het geven van gastlessen of deelnemen aan een Career Day.

Instroom van nieuwe technici 

Hans de Jong vertelt: “De rol van Jet-Net kan onverminderd groot zijn want de instroom van nieuwe technici zakt, terwijl de maatschappelijke behoefte nog steeds meer groeit. De majeure opgaven zoals de energietransitie en verduurzamen, de woning-opdracht, transities van bijvoorbeeld zorg en verregaande digitalisering in de samenleving vergen juist meer bèta en technische competenties van alle Nederlanders. Het geven van kansen aan alle leerlingen en het ondersteunen van de schaarse leraren zijn kernpunten. Zonder technisch talent te ontdekken en te ontwikkelen loopt Nederland het risico economische en maatschappelijke kansen te missen. Dat kunnen we ons niet kunnen veroorloven.”

Contact met bedrijven en scholen 

Ook docenten en coördinatoren zien de noodzaak van Jet-Net in. Zo zegt Alida Luteyn, coördinator Brainport en Heerbeeck Transfer Office, hierover: “De lockdowns naar aanleiding van Covid hebben het techniekonderwijs en contact met bedrijven en scholen een behoorlijke knauw gegeven. Dit zijn wij nu goed aan het herstellen. Want contact met echte bedrijven en het doen van echte opdrachten en activiteiten levert de leerlingen zoveel meer op. Het maakt techniek voor hen tastbaar en levend. En wij als docenten en coördinatoren blijven ook veel beter op de hoogte wat er speelt in technologie, waardoor wij dat beter kunnen overbrengen.”

Jet-Net 

Twintig jaar geleden namen de CEO’s van Philips, DSM, AkzoNobel, Shell en Unilever initiatief en dit
werd structureel mogelijk gemaakt door de overheid: Jet-Net, en daarmee een belangrijke publiek-private samenwerking, ontstond. Juist het bedrijfsleven kon het onderwijs helpen met inspirerende voorbeelden van technologie. Waar bij de start van het netwerk in 2002 enige scepsis werd geuit is Jet-Net inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel binnen het techniekonderwijs.

De manier waarop onderwijs en bedrijfsleven samenwerken binnen Jet-Net, werd in 2008 voor het eerst als good practice benoemd in Europa. De toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Barosso, bestempelde Jet-Net als ‘a powerful example in Europe’. Het Netwerk groeide snel uit tot tientallen deelnemende bedrijven die met honderden scholen samenwerkten. Via gastlessen, projecten en grote evenementen als de Jet-Net Career Day werden duizenden leerlingen bereikt. En met succes: vanaf 2006 werd een stijgende lijn ingezet en vastgehouden. We hebben laten zien dat we met structurele en gezamenlijke inzet jongeren kunnen enthousiasmeren voor bèta techniek. Het netwerk van Jet-Net is nu regionaal georganiseerd, en wordt gevormd door de scholen en de bedrijven die onderling nauwe banden onderhouden.

ScienceMakers Awards 

Jet-Net viert het jubileum met genodigden op 21 september 2022 samen met de 8e editie van de
ScienceMakers Awards in Eindhoven. Dit initiatief, dat vanaf dit schooljaar onderdeel is van het programma van Jet-Net, worden ruim 100 leerlingen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar gehuldigd. Allen hebben zij deelgenomen aan een nationale of internationale wedstrijd op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De ScienceMakers Awards laat zien dat Nederland rijk is aan jong en innovatief talent en dat deze bijzondere prestaties beloond mogen worden.

Jet-Net Career Days 

De Jet-Net Career Days zullen plaatsvinden op Fontys Nexus in Eindhoven op 20 en 21 september. Twee dagen lang heeft Fontys Nexus haar deuren opengezet voor zo’n 1.000 vmbo 3, havo 4 en vwo 5 leerlingen. Zij maken kennis met technische en technologische bedrijven uit de omgeving tijdens workshops. Deelnemende bedrijven zijn ASML, DHL, IW Brabant, Philips, Ericsson, MARS Nederland en 23 anderen.

Door: Nationale Onderwijsgids