Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)

GRONINGEN - Vanaf 2015 moeten gemeenten een regionaal meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld hebben. Daarover bericht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG is begonnen met een programma om gemeenten te ondersteunen bij het opzetten van een regionaal meldpunt.

Het ondersteuningsprogramma Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) van de VNG gaat gemeenten hierbij helpen met deskundig advies, producten en instrumenten. Het programmateam bestaat uit zeven deskundigen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Lees meer over het ondersteuningsprogramma en het programmateam in de eerste uitgave van 'Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK' (oktober 2013).

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres