Universiteiten maken afspraken over de hoge werkdruk en sociale veiligheid

Werknemers van de Nederlandse universiteiten ontvangen een loonsverhoging van 4,7 procent. Ook krijgen de ruim 66.000 werknemers een eenmalige uitkering van 300 euro. Dat staat in een nieuwe cao die onlangs verschenen is. Over de werkdruk en de sociale veiligheid zijn ook afspraken gemaakt. Dat meldt NU.nl.

Bestuurder Bernard Koekoek van FNV Onderwijs en Onderzoek zegt tevreden te zijn met het resultaat. Nadat er in de huidige cao een flinke loonsverhoging is doorgevoerd, hebben we met deze salarisstijging de inflatie van de afgelopen jaren meer dan gecompenseerd, zo stelt Koekoek. “Werknemers in de lagere loonschalen gaan er extra op vooruit.”

Meldpunt 

Elke universiteit krijgt een meldpunt waar medewerkers meldingen kunnen doen over sociale onveiligheid. In de cao is vastgelegd dat geheimhoudingsbepalingen niet meer gebruikt mogen worden. Werknemers deden vanwege die geheimhoudingsbepaling vaak geen melding van grensoverschrijdend gedrag.

Hoge werkdruk 

De hoge werkdruk op universiteiten viel de Arbeidsinspectie ook op. Zij sloegen daarover alarm. Hiervoor wordt een speciale werkdrukcampagne opgezet, pauzes worden beter ingepland in het rooster en de taken van medewerkers moeten wel mogelijk zijn. “Voor docenten is er extra aandacht, want die moeten vaak volle weken draaien op parttimebasis”, aldus Koekoek.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk