Week 13: Onderzoek grensoverschrijdend gedrag en stress bij jongeren

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag? 

Maandag: Onderwijs weinig genoemd in onderzoek grensoverschrijdend gedrag 

Eén op de drie Nederlanders noemt het onderwijs een omgeving waar vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Dat zijn relatief weinig Nederlanders. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ministeries van OCW en SWZ ten behoeve van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Dinsdag: Onderwijssector kritisch over honderden miljoenen van minister Wiersma

Onderwijsminister Dennis Wiersma stelt de komende twee jaar opnieuw honderden miljoenen beschikbaar voor onderwijs. Dat geld gaat naar het stimuleren van de basisvaardigheden van leerlingen. Dit jaar was er nog 224 miljoen beschikbaar, de komende jaren wordt dat 332 miljoen. De onderwijssector is alleen wel kritisch op deze tijdelijke financiering. Je koopt hiermee geen leraar zeggen ze. 

Woensdag: 'Alle scholen moeten basiswaarden democratische rechtstaat naleven'

Onderwijsminister Dennis Wiersma zegt dat ‘de wijze waarop een school zijn identiteit uitdraagt nooit een inbreuk mag vormen op de basiswaarden van onze democratische rechtstaat.’ Dat was zijn antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over reformatorische scholen die homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren. 

Donderdag: Lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen bij Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool gaat vanaf 1 april 2023 een lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen starten. Dat doen ze in samenwerking met Zuyderland. Het is een vervolg op het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care.

Vrijdag: Vier op de tien jongvolwassenen gestrest door school of studie 

Uit onderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland onder bijna drieduizend jongeren tussen de 16 en 25 jaar blijkt 51 procent te kampen met psychische klachten. De GGD maakt zich grote zorgen, want er sprake van een toename van het aantal klachten na het wegvallen van de coronamaatregelen. Vier op de tien jongvolwassenen is gestrest door hun school of studie.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk