Onderwijssector kritisch over honderden miljoenen van minister Wiersma

Onderwijsminister Dennis Wiersma stelt de komende twee jaar opnieuw honderden miljoenen beschikbaar voor onderwijs. Dat geld gaat naar het stimuleren van de basisvaardigheden van leerlingen. Dit jaar was er nog 224 miljoen beschikbaar, de komende jaren wordt dat 332 miljoen. De onderwijssector is alleen wel kritisch op deze tijdelijke financiering. Je koopt hiermee geen leraar zeggen ze. Dat meldt Trouw.

De bedoeling is dat het geld vooral naar de zwakste scholen gaat. Als de Onderwijsinspectie concludeert dat een school niet goed presteert, krijgt die school sowieso 500 euro per leerling om de basisvaardigheden te verbeteren. Die doen ze dan door extra lessen te geven aan kleinere groepjes leerlingen en door het bijscholen van leraren. 

Op is op 

Het geld dat dan overblijft is beschikbaar voor scholen die zelf plannen indienen waarvan ze hopen dat die gefinancierd worden. Het ministerie waarschuwt echter wel: op is op. 

Extra personeel 

De lerarenvakbond AOb en de koepelorganisaties primair en voortgezet onderwijs missen een langetermijnvisie van het ministerie. Thijs Roovers van de AOb geeft aan dat scholen voornamelijk behoefte hebben aan extra personeel. Het geld dat je nu kan aanvragen is tijdelijk, en zonder personeel kan je daar weinig mee. Roovers vreest dat door het lerarentekort het geld nu vooral naar commerciële bijlesbureaus gaat. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk