'Alle scholen moeten basiswaarden democratische rechtstaat naleven'

Onderwijsminister Dennis Wiersma zegt dat ‘de wijze waarop een school zijn identiteit uitdraagt nooit een inbreuk mag vormen op de basiswaarden van onze democratische rechtstaat.’ Dat was zijn antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over reformatorische scholen die homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren. Dat meldt VOS/abb.

De vragen van de Tweede Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) volgen na de aflevering Religieuze strijd tegen homoseksualiteit van KRO-NCRV Pointer. In deze aflevering staat het Bijbels Beraad M/V centraal. Dat is een organisatie die vooral reformatorische scholen advies geeft en blijft hameren op het feit dat een huwelijk alleen kan bestaan tussen een man en een vrouw. Alles wat daarbuiten valt keurt het Bijbels Beraad M/V af.

Sociale veiligheid 

Wiersma zegt dat alle scholen verplicht zijn om te zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers en dat ze burgerschapsonderwijs moeten geven waarin de basiswaarden van de democratische rechtstaat centraal staan. Daar vallen dus gelijkwaardigheid en tolerantie ook onder. Scholen mogen volgens Wiersma wel eigen opvattingen hebben over het huwelijk, relaties en seksualiteit, maar die opvattingen mogen niet tegen de basiswaarden van de democratische rechtstaat ingaan.

Onderwijsinspectie 

“Leerlingen moeten zich te allen tijde veilig en geaccepteerd voelen. Als dat niet het geval is dan zal de Onderwijsinspectie op die scholen ingrijpen”, aldus Wiersma. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk