Jongeren vanaf zestien jaar hebben minder seks dan in 2014

De helft van de jongeren onder de 16 jaar (56 procent) gaf in 2022 aan seksueel actief te zijn. Dat is minder dan in 2014, toen gaf ruim zes op de tien jongeren (63 procent) dat aan. Dat meldt VOS/abb.

Het CBS signaleert een afname in seksuele activiteit onder alle leeftijdsgroepen, maar de sterkste afname is dus te zien onder jongeren vanaf 16 jaar. 

75 jaar en ouder 

Een uitzondering vormt de groep van mensen van 75 jaar en ouder. Zij blijken juist in 2022 meer aan seks te hebben gedaan dan in 2014. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk