Slaag-zakregeling 2020 is bekend

Of een leerling geslaagd is, is afhankelijk van de cijfers. Vandaag is bekend gemaakt welke minimale cijfers er nodig zijn om te slagen. Dit is de zogeheten slaag-zakregeling. In de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere regeling. Deze verschillen per onderwijssoort. Dit meldt Rijksoverheid.

Normaal gesproken bestaat het eindexamen uit het schoolexamen en het centraal examen. Leerlingen kunnen dan één centraal examen herkansen. Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50 procent mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen.
 
De resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen. Leerlingen die geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.
 
 

Voortgezet speciaal onderwijs

Ook de slaag-zakregeling voor leerlingen die staatsexamen doen is gepubliceerd, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs. Daar is bijzondere aandacht naar uitgegaan. Zo wordt er bij de afname van het college-examen extra aandacht besteed aan de afnamecondities zodat de afname zo prettig mogelijk voor de kandidaat verloopt. Bekijk meer informatie over het staatsexamen en het coronavirus op DUO.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids