Aanmelding laptops en tablets voor onderwijs op afstand geopend

SIVON is samen met verschillende partijen een initiatief gestart: de vraag van scholen en het aanbod van bedrijven worden samengebracht. Laptops en tablets komen zo snel mogelijk beschikbaar voor leerlingen die deze het hardst nodig hebben om les op afstand te kunnen volgen. Dit meldt SIVON.

Met financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SIVON vorige week extra laptops aangeschaft voor leerlingen in het po, vo en mbo die thuis geen laptop hebben. Scholen die een aanvraag deden bij SIVON konden niet via andere regelingen, zoals via de gemeente, extra laptops krijgen. De aangevraagde laptops zijn in de week van 30 maart verspreid.
 

Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Op dit moment is er op scholen nog veel vraag naar laptops en tablets voor onderwijs op afstand. Tegelijkertijd zijn er veel bedrijven die nieuwe en gebruikte laptops of tablets hebben. Deze zijn soms gratis en soms tegen een vergoeding beschikbaar.
 
Het koppelen van de vraag van scholen en het aanbod van bedrijven is een initiatief van SIVON, Kennisnet, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, saMBO-ICT, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NL2025, NLDigital en Alliantie Digitale Samenleving
 

Vraag en aanbod in kaart

SIVON onderzoekt hoeveel besturen in het po, vo en mbo laptops of tablets nodig hebben. NLDigital en de Alliantie Digitale Samenleving brengen het aanbod van bedrijven in kaart. Samen wordt geprobeerd zoveel mogelijk laptops en tablets in te zamelen en onder scholen te verspreiden.
 

Aanmelden

Heeft u laptops en tablets nodig voor onderwijs op afstand? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.
Aanmelden kan tot 8 april 2020, 12.00 uur.
 
Door: Nationae Onderwijsgids