Melden ongeoorloofd schoolverzuim niet nodig

Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten tot en met de meivakantie. Scholen hoeven dan geen schoolverzuim te melden. Dit melden de Onderwijsinspectie en DUO.

Zolang scholen verplicht gesloten blijven en afstandsonderwijs geven, hoeven scholen geen verzuim te melden. Verzuim mag wel gemeld worden, als dat in het belang van de leerling is. Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. 
 
Na overleg met de leerplichtambtenaar kan een melding worden doorgeven. Gebruik hiervoor alleen de verzuimsoort ‘overig verzuim’. De leerplichtambtenaar kan dan samen met uw school bepalen welke maatregelen gewenst zijn om het volgen van onderwijs te stimuleren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids