ouderbijdrage, vrijwillig, nuffic, tto

De vrijwillige ouderbijdrage wordt echt vrijwillig, zo besloot de Tweede Kamer eind vorig jaar. Dat geldt echter niet voor profielscholen, zoals technasia en scholen voor tweetalig onderwijs. En dat is maar goed ook, vindt Rob Fens, voorzitter van het netwerk van tweetalige scholen in Nederland. “Als we ook kinderen van ouders die niet wíllen betalen moeten toelaten, gaan we kopje onder.” Dit meldt Nuffic.

Alle scholen die tweetalig onderwijs aanbieden, vragen daarvoor een extra ouderbijdrage. In het vmbo is die bijdrage gemiddeld 238 euro per jaar, voor havo 368 euro en voor vwo 388 euro, blijkt uit de Schoolkostenmonitor 2018/2019. Dit geld gaat onder andere naar buitenlandse excursies en stages. Ook lesmateriaal, het inhuren van native speakers, bezoek aan theatervoorstellingen en deelname aan internationale examens zorgen voor extra kosten.
 
Dat de ouderbijdrage voor tweetalig vmbo een stuk lager is dan voor havo en vwo, komt door de kortere duur van de opleiding. In vier jaar vmbo zijn minder excursies mogelijk: de laatste twee jaar ligt de focus op het eindexamen. Omdat vmbo-leerlingen jonger zijn dan vwo-leerlingen, gaan de buitenlandse reizen vaak ook naar minder verre oorden.
 
Al die extra uitgaven voor tweetalig onderwijs worden niet vergoed door de overheid. Ondanks aanbevelingen van de Onderwijsraad. Zolang overheidsfinanciering ontbreekt, moeten scholen het budget zelf bij elkaar sprokkelen. Bijna zestig procent van de scholen legt, naast het innen van ouderbijdragen, zelf ook geld bij om de kosten te dekken, blijkt uit de Schoolkostenmonitor.
 

Regeling voor minder draagkrachtige ouders

Fens: “In het netwerk van tweetalige scholen hebben we afgelopen december afgesproken dat iedere tweetalige school een regeling voor minder draagkrachtige ouders moet hebben. Dat moet een royale regeling zijn, die ouders heel snel kunnen vinden op de website van de school. Scholen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden door ons netwerk niet erkend als tweetalige school.”
 
Verder wil Fens scholen stimuleren om te zorgen dat minder draagkrachtige ouders in een veilige omgeving met de school kunnen communiceren. Scholen zouden ook meer reclame kunnen maken voor de Stichting Leergeld, die in veel gemeentes vestigingen heeft. Soms kunnen ouders daar ook een tegemoetkoming krijgen voor de ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids