Normal_zweden__zweedsevlag

Lumion Amsterdam is de eerste Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland. Dit hebben Lumion en Kunskapsskolan Nederland gezamenlijk bekend gemaakt. Lumion is al sinds haar start in 2012 actief op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs en heeft er nu voor gekozen het zogeheten KED Framework (het internationale Kunskapsskolan onderwijs-, kwaliteits- en organisatiemodel) als uitgangspunt voor de gehele school te hanteren. Daarmee is zij de eerste school in Nederland die het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool verwerft. Dit meldt sticticht Openbaar voortgezet onderwijs Progresso.

Gepersonaliseerd onderwijs gaat ervan uit dat elke leerling uniek is, met eigen ambities en talenten. Met leerdoelgericht onderwijs om leerlingen heen georganiseerd, en letterlijk voor elke individuele leerling voldoende aandacht. Waarbij zij, zodra ze er aan toe zijn, zelf de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Hiermee worden vaardigheden als verantwoordelijkheid nemen, plannen, samenwerken en ‘op tijd finishen’ aangeleerd. Leerlingen nemen hierdoor meer mee vanuit de school dan de uiteindelijke exameneisen van hen verlangen, zodat hun opleiding ook maximaal aansluit bij de wereld van overmorgen. 

 

Overtuiging 

Voor bestuurder Ewald Weiss en directeur Sufayil Dönmez van Lumion is het worden van Kunskapsskolan Partnerschool een bewuste keuze geweest. “Tot nu toe ging het bij ons om ontwikkelen en borgen van onze ontwikkeling. Maar nu wij Kunskapsskolan Partnerschool zijn geworden, gaan we naar een volgend niveau. Vanaf nu gaat het om ‘ontwikkelen, borgen en delen’, om elkaar als gelijkgestemden te stimuleren en uit te dagen. Dat is onze reden om Kunskapsskolan Partnerschool te worden.”
 

Optimaal 

Het Kunskapsskolan onderwijsprogramma en het Kunskapsskolan Quality Framework zijn zo ingericht, dat de gehele schoolorganisatie optimaal in dienst van leerlingen functioneert. Hierdoor kunnen hogere studieresultaten worden geboekt en wordt de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen extra gestimuleerd. Het model maakt het daarnaast voor leraren mogelijk om op een plezierige manier hun veelzijdigheid en professionele zelfbewustzijn te laten zien. 
 
Kunskapsskolan Nederland ondersteunt inmiddels zo’n 50 scholen in Nederland bij het realiseren van hun ambitie op gebied van gepersonaliseerd onderwijs. Recent is daar, na verzoeken van scholen, de mogelijkheid bijgekomen om het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool te verwerven. Met onderwijspionier Lumion in Amsterdam de eerste.
 
Door: Nationale Onderwijsgids