Normal_zweden__zweedsevlag

Verschillende scholen in Nederland die werken met het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan zijn niet tevreden over het digitale leerportaal met ‘leerbronnen’ en een leerlingvolgsysteem. Het aanvullen van de dynamische leerportaal vergt te veel tijd en bovendien is niet elke docent geschikt als lesontwikkelaar. Het Kennemer College Beroepsgericht in Heemskerk, één van de eerste scholen die overging op Kunskapsskolan Education (KED) stopt daarom volgend jaar met het Zweedse onderwijsconcept. Dit meldt Algemene Onderwijsbond (AOb).

Vorig jaar schreef de Nationale Onderwijsgids een achtergrondartikel over ‘de Zweedse kennisschool van de toekomst’. Bij KED draait het om gepersonaliseerd leren met de docent in de rol van coach.  De leerling kiest samen met de coach en andere leerkrachten de leerdoelen, het niveau en in welk tempo en op welke manier hij of zij die wil behalen. Klassikale lessen zijn er weinig.
 
Alle leermiddelen en -bronnen zijn beschikbaar via het door Kunskapsskolan Nederland gebouwde digitale 'Leerportaal'. Dit Leerportaal is gevuld met materialen en is gekoppeld aan een speciaal ontwikkeld leerlingvolgsysteem, genaamd Stroom. Er staat precies aangegeven wat de leerdoelen zijn, welke hulpbronnen beschikbaar zijn en op welke manier het thema afgerond moet worden. 
 
Dat klinkt positief, maar al eerder schreef de AOb dat scholen niet onverdeeld enthousiast zijn over het leerportaal. Scholen moeten het portaal verder aanvullen om zo tot een gevarieerd en dynamisch onderwijsaanbod te komen. Maar fulltime werkende leraren hebben daar geen tijd voor, de inhoudelijke kwaliteit laat soms te wensen over en niet alle docenten zijn in de wieg gelegd voor lesontwikkelaar. De leerlingen vinden bovendien dat er teveel achter schermen gewerkt wordt. Zij prefereren meer afwisseling tussen scherm en boek. 
 
Het Kennemer College Beroepsgericht gaat daarom volgend jaar over op een andere vorm van onderwijs. Daarbij verandert de duur van een les van 20 minuten naar 60 minuten en krijgt de docent minder tijd voor individuele coaching van de leerling. Secties mogen weer hun eigen lesmethode kiezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids