Normal_geld__biljet__bankbiljet

Om het technisch onderwijs in Haaglanden verder te versterken hebben 33 scholen 12 miljoen binnengehaald. Ze zijn er samen in geslaagd om goedkeuring te krijgen voor deze fikse subsidieaanvraag ter versterking van de samenwerking van bedrijven, vmbo-scholen, (technische) mavo’s en mbo- en aoc-opleidingen. Die samenwerking is hard nodig vanwege de grote tekorten aan technisch geschoold personeel. Bovendien is er een betere aansluiting nodig van het technisch onderwijs op de sterk veranderende behoeften van bedrijven. Meer dan 100 bedrijven in de regio Haaglanden gaan bijdragen aan de versterking van het techniekonderwijs. Dit meldt ROC Mondriaan.

De bedrijven zelf stellen bijna € 1,5 miljoen beschikbaar voor de komende 4 jaar en minister Arie Slob voegt daar ruim 12 miljoen aan toe. Met het geld kunnen bijvoorbeeld leraren worden aangetrokken of bijgeschoold, apparatuur en materiaal worden gekocht en nieuwe keuzevakken worden bedacht. Ook het begeleiden van jongeren bij hun loopbaanoriëntatie is een belangrijk onderdeel van het plan. Bedrijven dragen vooral in natura bij door het aanbieden van praktijkstages en het geven van gastlessen. Daarnaast bieden ze hun bedrijfsruimten aan of stellen ze apparatuur beschikbaar voor in de vmbo-lokalen. Aan de uitvoering van de plannen werken ook ROC Mondriaan, een aantal basisscholen en alle aangesloten gemeenten mee, te weten Den Haag; Leidschendam-Voorburg; Rijswijk; Delft; Westland; Pijnacker-Nootdorp. 
 
De samenwerking is er op gericht om jongeren enthousiast te maken voor een technische opleiding en uiteindelijk een technisch beroep. Het gaat om bedrijven in de bouw, de metaaltechniek en de elektrotechniek, maar ook om zorginstellingen, de glastuinbouw en de regionale brandweer, die steeds meer te maken krijgen met technologie. Het bedrijfsleven wil verzekerd blijven van een instroom van technisch opgeleid en gemotiveerd personeel. Na het vmbo dienen de leerlingen hun opleiding voor te zetten in het mbo via een dag- of praktijkopleiding. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids