Normal_campagnebeeld

Vanaf 10 oktober kunnen basisscholen in het hele land weer meedingen naar de TechniekTrofee, een initiatief van Jet-Net & TechNet. Er zijn twee prijzen te winnen. Een Inspiratieprijs van 2.500 euro. Deze gaat naar de basisschool met het meest inspirerende idee voor wetenschap- en techniekonderwijs (W&T). En nog eens 2.500 euro voor de basisschool die wetenschap- en techniekonderwijs op een enthousiasmerende manier in het lesprogramma heeft verweven. Beide winnende scholen ontvangen naast de geldprijs en trofee een W&T Experience voor al hun leerlingen. Inzenden kan via www.techniektrofee.nl. Dit meldt Platform Talent voor Technologie.

Wetenschap & Techniek op de basisschool helpt leerlingen om al op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Steeds meer basisscholen gaan er daarom mee aan de slag.

Sinds 2014 bestaat de TechniekTrofee die dit jaar voor de zesde keer wordt georganiseerd. Hiermee worden basisscholen die W&T in hun onderwijs (willen) verankeren, in het zonnetje gezet. Basisscholen in het hele land kunnen hun ideeën voor W&T-onderwijs of hun voorbeelden ervan inzenden via het deelnameformulier op www.techniektrofee.nl. De inzendtermijn loopt tot en met 22 november 2019. Daarna buigt de jury zich over de inzendingen om per categorie maximaal drie nominaties te kiezen. Daaruit selecteert de jury de winnaars van de TechniekTrofee en van de Inspiratieprijs, die op 29 januari 2020 bekend worden gemaakt.

Van stoepkrijt maken naar coderen tot bruggen bouwen

Winnaar van vorig jaar was basisschool De Reis van Brandaan in Eindhoven. Op deze school ondersteunt de W&T-coördinator met een ‘talentgroep’ van leerkrachten het complete schoolteam vanuit een doordachte en planmatige aanpak. Hierdoor krijgen alle leerlingen op deze school W&T-onderwijs dat aansluit op hun niveau en interesses. Van stoepkrijt maken door de jongste kinderen, via boten laten drijven en coderen in de middenbouw tot bruggen bouwen en filosoferen over de omvang van de ruimte in de bovenbouw.

Groter zelfvertrouwen door W&T-onderwijs

De leerlingen ontwikkelen zich met behulp van eigentijdse, uitdagende en aansprekende W&T-lessen, in het bijzonder op sociaal-emotioneel gebied. Lianne Bonte, leerkracht en W&T-coördinator bij De Reis van Brandaan: “Door het winnen van de TechniekTrofee is het voor ons nog duidelijker geworden dat we op de goede weg zijn om onze kinderen klaar te stomen voor de veranderende toekomst. De leerlingen van onze speciale basisschool ervaren dat ze weer nieuwsgierig kunnen zijn. Ze leren door te ontdekken, ze mogen proberen en fouten maken. Onze leerlingen hebben vaak te maken gehad met tegenslag en falen. W&T-onderwijs draagt bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Het opdoen van succeservaring speelt daar een grote rol in. Alle leerkrachten op onze school leren mee, we gaan de kinderen steeds meer begeleiden in plaats van leiden. We leren ze los te laten en minder voor ze te zorgen.”

Positief beeld van technische beroepen

De TechniekTrofee is een initiatief van Jet-Net & TechNet, een netwerk van honderden bedrijven en scholen met als doel om jongeren een reëel en positief beeld te geven van technische beroepen. We koppelen bedrijven en scholen aan elkaar en inspireren samen jongeren vanuit een technologische invalshoek bij het maken van een bewuste keuze voor hun toekomstige studie en carrière. Jet-Net &TechNet is onderdeel van Platform Talent voor Technologie.

Door: Nationale Onderwijsgids
Foto: Platform Talent voor Technologie