Normal_techniek-460046

Vandaag vond in Utrecht de landelijke ‘kick-off’ plaats van Sterk Techniekonderwijs. Minister Slob gaf het startsein waarmee vmbo-scholen in januari 2020 kunnen starten met het omzetten van hun goedgekeurde plannen in concrete acties voor het verbeteren van het techniekonderwijs. Voor de kwaliteit van het technisch vmbo heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit meldt Platform Talent voor Technologie.

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media: “Het is mooi om te zien dat vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven elkaar hebben gevonden om gezamenlijk het technisch onderwijs naar een hoger plan te tillen. Er liggen goede regionale plannen die echt het verschil kunnen maken voor de leerlingen en de leerkrachten. De komende jaren is hiervoor structureel geld beschikbaar. Nu is het tijd om met elkaar vol de schouders eronder te zetten. En te laten zien dat de uitvoering van de plannen concreet resultaat opleveren.” 
 

Meer instroom in technisch profiel nodig 

Op het vmbo-bb en –kb kiest nu 22 procent van de leerlingen een technisch profiel, van de vmbo-gl leerlingen kiest slechts 10 procent hiervoor. Hoewel het percentage meisjes op het technisch vmbo stijgt, gaat het ook hier om kleine percentages van maximaal 5 procent. Voor de komende jaren wordt een daling van het absolute aantal leerlingen voorzien, die met name het vmbo zal raken. Met gelijkblijvende percentages van leerlingen voor een technisch profiel, levert dit een groot tekort aan mbo-studenten op en daarmee ook een probleem op de arbeidsmarkt. Dit terwijl juist in de techniek de vraag naar vakmanschap groot is. 9 van de 10 vacatures voor technisch personeel vragen om basis- of middelbaar opgeleiden. De plannen van de regio’s zijn er op gericht om de instroom in het technisch vmbo en de aansluiting van vmbo naar mbo te verbeteren. 
 
Alle ingediende plannen werden de afgelopen maanden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. 

 

78 STO-regio’s 

In totaal dienden 78 regio's plannen in voor de verdere ontwikkeling van hun techniekonderwijs in de komende vier jaar. De regio's waarvan de plannen voor de zomer nog niet waren goedgekeurd kregen tot 1 oktober de tijd om hun plannen te verbeteren. De bijgestelde plannen worden voor het einde van 2019 beoordeeld, waardoor alle regio’s op 1 januari in 2020 kunnen starten met hun plannen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids