Normal_rss_entry-188208

Dick Schoof, de directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), erkent dat zijn organisatie de maatschappelijke impact heeft onderschat van het ambtsbericht dat zijn dienst begin dit jaar opstelde over het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Schoof zegt dat in een vraaggesprek met De Volkskrant.

"We moeten constateren dat we de maatschappelijke dynamiek niet voldoende hebben beheerst, gecontaind. Dat we niet voldoende gehoor hebben gegeven aan de gevoelens in de moslimgemeenschap," zegt Schoof.

Woensdag werd bekend dat de informatieverstrekking door de AIVD aan overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum onder de loep ligt. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft een kort onderzoek daarnaar aangekondigd.

Het Haga Lyceum in Amsterdam is in opspraak geraakt na berichten van de AIVD. Volgens die veiligheidsdienst lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. De school verzet zich tegen die conclusies.

Schoof zegt dat de AIVD niet heeft aangedrongen op openbaarmaking van het ambtsbericht. "Nee. Wij zijn er niet bij gebaat dat vertrouwelijke mededelingen openbaar gemaakt worden. Maar de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) en de gemeente mochten ze openbaren. In de politiek-bestuurlijke constellatie die ontstond, snap ik dat de partners daarvoor gekozen hebben. Maar ik had liever gehad dat we in rust ons werk hadden kunnen blijven doen. Ons doel was niet om een discussie over deze school te ontlokken."

Door: ANP