Onderwijs op Cornelius Haga Lyceum nog steeds zeer zwak

De lessen op het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school in Amsterdam, zijn nog steeds niet goed genoeg. Dat vindt de Inspectie van het Onderwijs. De richtingen vmbo-gt en vwo scoren zeer zwak, de havo-afdeling is onvoldoende. Ook vorig jaar oordeelde de inspectie dat de school onder de maat presteert.

De inspectierapporten over de school zijn dinsdag openbaar gemaakt. Volgens de inspectie krijgen leerlingen niet genoeg begeleiding en vallen er te veel lessen uit, en doet de leiding te weinig om dat te verbeteren. Op de havo besteedt de school te weinig aandacht aan taalachterstanden. "Aanhoudende wisselingen in de schoolleiding vertragen het verbetertraject."

Minder geld van de overheid 

Onderwijsminister Dennis Wiersma zegt dat zijn zorgen over de school groter worden door de conclusies. "Daar komt bij dat de leerlingaantallen teruglopen en de financiële situatie van het bestuur onverminderd zorgelijk is." Wiersma en de inspectie willen met het bestuur praten en kijken welke ingrepen nodig zijn om het onderwijs te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de school minder geld van de overheid krijgt. Volgend jaar komt er een nieuwe controle.

Door: ANP